(OS) Luqmanul Hakim Adalah Socrates Berkulit Hitam: Edisi Kemas Kini (L189)

CODE PRODUK: 978-967-481-358-1

  • Berat: 0.950kg
  • RM 31.50
  • RM45.00
  • 30 % OFF
  • STOCK:
  • 2


  • Pilih Lokasi:


Beli Sekarang

Info Produk

Dimensi (cm): 22.7 x 15.3 x 3.5

Buku ini adalah buku pertama di dunia yang berjaya membongkar misteri sosok Luqmanul Hakim dalam sejarah. Daripada kajian yang dijalankan oleh penulis, ternyata Luqmanul Hakim adalah ahli falsafah Athens, iaitu Socrates (469 - 366 SM).

Tradisi hadith menyatakan Luqmanul Hakim merupakan lelaki berkulit hitam (keturunan negro) dan bekas hamba sahaya. Tetapi Socrates yang selama ini dikenal sebagai pencetus atau bapa falsafah barat, dipercayai berketurunan kulit putih Eropah. Jelas sekali perkara ini bertentangan dengan fizikal Luqmanul Hakim.

 Menerusi kaedah perbandingan Sinkronik-Diakronik, analisis kandungan, analisis bingkai, dan analisis komponen semantik, Muhammad Alexander @ Wisnu Sasongko menemukan adanya dua persamaan:

 Pertama: Bentuk fizikal Socrates sama 100% dengan Luqmanul Hakim, iaitu berkulit hitam.

 Kedua: Ajaran falsafah Socrates memiliki tematik sama 100% dengan nasihat Luqmanul Hakim dalam Al-Quran, menerusi surah Luqman.

 

Pendahuluan xxi

• Isu Berkaitan Kisah Socrates sebagai

Calon Luqmanul Hakim xxi

• Pendekatan Penyelidikan xxii

• Kaedah Pengkajian xxvii

• Kajian Benarkah Socrates, ahli falsafah

Yunani (469 – 399SM) adalah Luqman,

ahli ilmuwan bijak yang disebut

dalam Al-Quran xxviii

• Kajian Perbandingan Luqman

lawan Socrates xxviii

 

• Nota Akhir xxix

BAHAGIAN 1: MENGENALI SOCRATES 1

Bab 1: Luqman dalam Tafsir Al-Quran 3

• Terjemahan Surah Luqman, Ayat 1 - 34 3

• Sebab-Sebab Turunnya Kisah Luqman

dalam Al-Quran 8

• Hadith Berkenaan Nadhr Bin Harits 10

• Hubungan Rapat Kisah Luqman dan

Zulqarnain 12

• Hadith Berkenaan Suwaid bin Shamit 12

• Ulama Masih Berbeza Pendapat,

Siapa Luqmanul Hakim 16

• Hikmah 20

• Dapatan Kata Kunci Kisah Luqmanul Hakim 30

• Nota Akhir 34

Bab 2: Sejarah Hidup Socrates dan

Falsafahnya 51

• Yunani – Hellenisme – Hellas dan

Hubungan dengan Dunia Luar 51

• Zaman Kegemilangan dan

Kehancuran Athens 52

• Kelahiran Socrates 52

 

• Ibu Bapa Socrates 53

Isteri dan Anak Socrates 54

• Pendidikan Socrates 56

• Hikmah daripada Tuhan untuk Socrates 57

• Socrates Aktif Mempertahankan Athens 57

• Socrates Antara Seorang yang

Tidak Dijangkiti Wabak, Berkat Penjagaan Diri 58

• Socrates Terpilih Menjadi Anggota Majlis 500 (Boule) 59

• Aktiviti Falsafah Socrates 60

• Pengajaran Falsafah Socrates Itu Percuma 61

• Nama Socrates Masyhur di Seluruh Yunani 62

• Kematian Socrates 62

• Kehancuran Athens 63

• Sebahagian Ajaran Hikmah Falsafah

Socrates 64

• Nota Akhir 73

Bab 3: Garis Masa Yunani Kuno 80

• Mari Belajar daripada Sejarah 80

• Melihat Sejarah Seperti Melihat Cermin

Pandang Belakang Kereta.

Lihatlah Sesekali Sahaja. 81

• Pendekatan Sinkronik–Diakronik:

Memahami Socrates sebagai Luqmanul Hakim

 

dalam Sejarah 82

Kajian Luqmanul Hakim Adalah Socrates 82

• Garis Masa Yunani Kuno 3000 – 323SM 85

• Nota Akhir 123

Bab 4: Socrates Berkulit Gelap Keturunan

Afrika-Yunani (afro-greco) 135

• Nabi Muhammad s.a.w.: Luqmanul Hakim

Berkulit Hitam 136

• Dalam Kitab Tafsir Karya Imam Thabari:

Luqman Itu Hamba Abdi Berkulit Hitam

dari Sudan 137

• Benarkah Socrates Berkulit Hitam? 141

• A. Kajian Bentuk Fizikal Socrates 143

• Kajian Perbandingan Bentuk Fizikal Socrates

dan Luqmanul Hakim 157

• Socrates dan Bilal: Dua Orang Kulit Hitam

yang Bersuara Merdu 160

• Suara Merdu Socrates Mengagumkan

Para Pendengar 161

• Kajian Patung Socrates: Mempunyai Ciri

Keturunan Negro Nubia 164

• Orang Negro pada Zaman Yunani Kuno:

Sicinnus, seorang Hamba Berkulit Hitam

Dimerdekakan atas Jasa Beliau Mempertahankan

 

Yunani daripada Serangan Parsi (480SM) 166

Kes Perkahwinan Campur Negro-Yunani

pada Zaman Yunani Kuno 168

• B. Benarkah Socrates adalah Bekas Hamba

Abdi di Athens? Sebuah Kajian 170

• Kronologi Kajian ‘Black Athens’ 181

• ‘Socrates’ Bermaksud ‘Kotoran’ ataupun

‘Tempat Membuang Kotoran’ 183

• Sejarah Nama ‘Socrates’ Adalah Permulaan kepada

Hikmah Socrates 187

• Nota Akhir 188

Bab 5: Socrates Adalah Hamba

kepada Alcibiades 201

• Tradisi Paidagogos (Hamba Penjaga Anak Majikan)

di Yunani Kuno 201

• Socrates sebagai Paidagogos kepada Alcibiades 203

• Socrates sebagai Paidagogos Selalu

Bersama Alcibiades 206

• Socrates sebagai Paidagogos Menyelamatkan

Nyawa Majikan yang Bernama Alcibiades

dalam Perang 207

• Socrates Menyelamatkan Alcibiades

daripada Rumah Pelacuran Aspasia 209

• Alcibiades Membebaskan Socrates

 

daripada Status Hamba 210

Alcibiades Menyematkan Mahkota

Kebebasan di Kepala Socrates 214

• Mahkota Adalah Lambang Merdeka

daripada Perhambaan 216

• Persamaan Maksud Teks Alcibiades I dan II Mengenai

Pembebasan Socrates daripada Status Hamba 218

• Harga Pembebasan Plato daripada

Perhambaan Adalah 20 Mina 220

• Kesimpulan 220

• Faktor-Faktor Lain yang Menyebabkan

Socrates Mendapat Kemerdekaan 221

• Kajian Analisis Kandungan Teks Kesusasteraan Yunani

Mengenai Istilah yang Merujuk

kepada Afrika (Mesir) 227

• Hubungan Yunani Kuno dengan Mesir Kuno

(Afrika) 229

• Nama Bandar Athens dan Thebes Berasal

daripada Tamadun Mesir 232

• Sebahagian Bahasa Yunani Rom Kuno

Berasal daripada Kosa Kata Bahasa Ethiopia 233

• Garis Masa Hubungan Mesir-Nubia-Ethiopia-

Sudan dengan Yunani Kuno 235

• Kesimpulan 235

 

• Nota Akhir 237

BAHAGIAN 2 : HIKMAH SOCRATES 247

Bab 6: Socrates Ahli Hikmah dan

Pencari Hikmah 248

• Semenjak Kecil, Socrates Sering Didatangi

Suara Ketuhanan yang Mengandungi

Hikmah 249

• Hikmah = Mencegah 251

• Ramai Penduduk Athens Bercakap Mengenai

Petunjuk yang Datang kepada Socrates 257

• Hikmah adalah Sebahagian daripada Syukur 257

• Orang yang Tidak Patuh pada Petunjuk

yang Datang kepada Socrates,

Maka Orang Itu Mendapat Keburukan 258

• Petunjuk Itu Datang Semenjak Socrates

Masih Kecil 261

• Petunjuk Itu Berkata-Kata kepada Socrates

Tanpa Suara 261

• Hikmah = Falsafah

Lawan Hikmah Adalah Kebodohan

dan Kesombongan 262

• Socrates, Si Bijaksana dan Pencari Hikmah 263

• Titik Awal Pencarian Hikmah Socrates 263

 

• Socrates Mencari Hikmah daripada Pelukis 269

Socrates Mencari Hikmah daripada

Pengukir Bernama Cleiton 272

• Socrates Mencari Hikmah daripada

Tukang Baju Besi bernama Pistias 273

• Kaedah Hikmah Socrates 277

• Socrates Sering Bermenung Lama Berfikir 278

• Socrates Berfikir Sehari Semalam 283

• Socrates Menyembah Matahari? 284

• Ilmuwan Barat Silap Menilai Socrates,

yang Disangka Sakit Sawan 287

• Apa yang Difikirkan Socrates dalam

Renungan (Contemplation)? 288

• Socrates Merenung Pergerakan Bulan 289

• Socrates Merenung Pergerakan Musim

(Angin–Awan-Hujan–Petir) dan

Membantah Keterlibatan Dewa Zeus 289

• Socrates Termasuk Salah Seorang

Ulul Albab 298

• Empat Fasa yang Berlaku kepada Orang

yang Berdialog dengan Socrates 299

• Kaedah Hikmah Seperti Teknik Kerja Bidan 300

• Socrates Sering Berkata, “Aku Tidak Tahu.” 301

• Socrates Mengkhabarkan Nabi yang Ummi,

 

Nabi Muhammad s.a.w. 302

Perumpamaan Manusia Gua

Menurut Socrates 306

• Nota Akhir 316

Bab 7: Socrates Mengajar Manusia Supaya

Bersyukur kepada Allah dengan

Cara Mengenali Diri Sendiri dan

Mendirikan Solat 333

• Socrates Mengajak Manusia Supaya Mengenali

Diri Sendiri 335

• Dengan Memahami Diri, Maka Manusia

Akan Bertambah Syukur 336

• Gnomi Seauton: Kenalilah Dirimu 336

• Socrates Mengajak Aristodemus Mengenali Diri,

Kemudian Bersyukur kepada Tuhan dengan

Menyembah Tuhan 336

• Tanda Syukur Socrates:

Seiring antara Kata-Kata dan Perbuatan 347

• Mengenali Diri Supaya Tahu Maksud

dan Tujuan Hidup 351

• Dialog Socrates dengan Euthydemus

Berkenaan ‘Kenalilah Dirimu’ 362

 

• Nota Akhir 370

Bab 8: Nasihat Socrates Supaya

Tidak Menyekutukan Allah 378

• Socrates Berkata, “Tuhan Itu Tidak Dapat Dilihat.” 379

• Socrates Tidak Mempercayai Dewa Zeus 380

• Socrates Melarang Syirik dan Tidak Percaya kepada

Dewa-Dewa 381

• Ajaran Socrates Ditelan Paganisme Yunani 382

• Info Tambahan 383

• Nota Akhir 384

Bab 9: Socrates Berpesan kepada Anak Beliau,

Lamprocles Supaya Taat kepada

Ibu Bapa 386

• Nasihat Socrates kepada Anak Lelaki Beliau

Supaya Taat kepada Ibu Bapa 389

• Amalan Menyusukan Anak Selama Dua Tahun

Sudah Diketahui di Yunani Kuno 397

• Tugas Socrates Umpama seorang Bidan

yang Membantu Kelahiran Pengetahuan

dan Kebijaksanaan 410

• Nota Akhir 413

Bab 10: Socrates Percaya, Bahawa Tuhan

Membalas Semua Perbuatan

 

Manusia 425

Bab 11: Socrates Mengajak kepada Kebaikan

dan Mencegah Kejahatan 427

• Setiap Hari Socrates Berdakwah

Menyebarkan Kebaikan 428

• Socrates Berdakwah Tanpa Meminta Upah 429

• Kebaikan Terbesar Adalah Bercakap

Tentang Kebaikan 432

• Socrates Tidak Pernah Mengajak kepada

Kejahatan 433

• Konsep Kebaikan dan Keburukan

Menurut Socrates 434

• Socrates Mengajak kepada Kebaikan dan

Melarang Kejahatan 439

• Dialog Socrates dan Meno Tentang

Kebaikan yang Datang daripada Allah 449

• Nasihat Socrates Supaya Saling Membantu

dalam Persahabatan 454

• Nasihat Socrates Berkenaan Sahabat yang

Baik dan Jahat 457

• Socrates Mendamaikan Dua Bersaudara

yang Sedang Bertengkar 472

• Socrates Seorang Motivator Perniagaan

yang Ulung 479

• Nasihat Socrates kepada Crito Supaya

 

Berbuat Baik kepada Archedemus 486

Konsep Kebaikan dan Kejahatan Terbesar

kepada Negara Menurut Socrates 491

• Nota Akhir 493

Bab 12: Kesabaran dan Kawalan Diri

Socrates 499

• Kesabaran Socrates: Kemampuan

Mengawal Diri 500

• Konsep dan Amalan Kawalan Diri Socrates 500

• Kesabaran Socrates dalam Peperangan 504

• Kawalan Diri Socrates yang Mantap 506

• Perang Saudara Peloponnesian:

Bukti Ketiadaan Kawalan Diri 511

• Socrates: Kawalan Diri Membimbing

ke Puncak Kebaikan dan Kebahagiaan 512

• Sabar dengan Puasa 520

• Mata Air Kesabaran Socrates Adalah

Isteri Beliau 521

• Nota Akhir 525

Bab 13: Usah Sombong 531

• Gaya Hidup Mewah Sumber Bencana

Tamadun Athens 532

• Socrates: ‘Langau’ yang Memberi

 

Peringatan Tentang Kesombongan Athens 535

Retorik yang Membawa kepada

Kesombongan 537

• Nota Akhir 540

Bab 14: Socrates Mengajak Hidup

Bersederhana 541

• Kesederhanaan Hidup Socrates Menentang Kezaliman

Tiga Puluh Diktator Athens 544

• Socrates Tidak Tergoda pada Wang, Penghargaan, dan

Jawatan Politik 546

• Hidup Bersesuaian dengan Kemampuan Diri 547

• Dialog Strepsiades dan Anak Lelaki Beliau

Berkenaan Hutang 550

• Socrates Juga Tahu Tentang Keldai 554

• Nota Akhir 555

Bab 15: Tuhan Memudahkan Segala-Galanya

untuk Manusia 557

 

• Nota Akhir 568

BAHAGIAN 3 : KEMATIAN SOCRATES 569

Bab 16: Socrates Dihukum Mati Menelan

(Laqmaan) Racun Sehingga

Digelar Luqman 570

• Socrates Diutus oleh Tuhan bagi

Mengingatkan Kota Athens Supaya

Tidak Lupa Diri 571

• Socrates Menyebarkan Kepercayaan

Monoteisme di Athens Sehingga

Diseret ke Mahkamah Atas Tuduhan Merosakkan

Fikiran Generasi Muda 573

• Barisan Pendakwa Socrates 575

• Latar Belakang Dakwaan kepada Socrates 577

• Pembelaan Diri Socrates dan Isyarat

daripada Tuhan di Mahkamah Athens 581

• Undi Juri di Perbicaraan Socrates:

Dosa Pertama Demokrasi 584

• Socrates Dimasukkan ke dalam Penjara Athens 588

• Para Sahabat Mengunjungi Socrates di Penjara 589

• Para Sahabat Memprotes

Cara Pembelaan Socrates 590

• Socrates Menjawab Semua Itu Adalah

 

Bimbingan Tuhan 592

Para Sahabat Mengajak Socrates Melarikan Diri

ke Athens 592

• Socrates Berserah Diri Hanya kepada Allah 593

• Keabadian Jiwa: Socrates Gembira

Menghadapi Kematian 596

• Tiga Hari Sebelum Dihukum Mati,

Socrates Bermimpi Bertemu Bidadari dan

Dijanjikan Syurga Pythia 604

• Para Sahabat Socrates Menangis 605

• Socrates Seorang Mukmin yang

Dibunuh Penguasa Athens dengan

Cara Menelan Racun 606

• Rejim Anytus (399SM – 387SM)

Memutarbelitkan Peribadi Socrates dan

Ajaran Beliau 612

• Hukuman Allah kepada Kerajaan Athens (387SM)

kerana Membunuh Socrates 613

• Ramalan Socrates Mengenai Kehancuran

Musuh Beliau Menjadi Kenyataan 614

• Anak Anytus Tenggelam dalam Kehancuran

Moral Sehingga Menghabiskan Harta Kekayaan

Warisan Ayahnya 616

• Daripada Perkataan ‘Menelan’ (Laqmaan) Racun,

Socrates Digelar ‘Luqman’ 617

 

• Nota Akhir 618

Bab 17: Mencari Maksud Nama Socrates

dan Luqman 633

• Menggali Nama ‘Luqman’ dalam Bahasa Arab 633

• Tradisi Nama Gelaran dalam Budaya Arab 635

• Nama daripada Bahasa Semit Arab dan Ibrani

yang Ada Hubungannya dengan Socrates 643

• Penggalian daripada Bahasa Ibrani 646

• Menggali Nama ‘Socrates’ dalam

Bahasa Yunani-Latin 648

• Nama Gabungan Bahasa Yunani-Semit

(Arab-Ibrani) 653

• Nota Akhir 654

Bab 18: Menuju Pemurnian Falsafah Socrates 657

• Pemalsuan Teks dan Sejarah Motif Pemalsuan 659

• Pemalsuan Karya Sastera Yunani 667

• Motif Pemalsuan Karya Sastera Yunani 668

• Motif Membalas Dendam dalam

Usaha Pembunuhan Karakter Socrates 669

• Motif Mempertahankan Ajaran Paganisme Yunani

dalam Kisah Socrates 670

• Motif Mengubah Suai Naskhah Berkenaan Socrates

dengan Memasukkan Tradisi Homoseksualiti 675

 

• Nota Akhir 677

Kesimpulan: Socrates (469SM sehingga 399SM)

Adalah Luqmanul Hakim

dalam Sejarah 685

• Falsafah Socrates Jauh Berbeza daripada

Falsafah Pagan 687

• Mari Menjadi ‘Socrates-Socrates’ Akhir Zaman 687

• Akal Waras Socrates (Luqman) dan

Kecekapan serta Keberkesanan

Alexander the Great (Zulqarnain) 688

• Al-Quran Kitab Penuh Falsafah:

Falsafah Ketuhanan Sudah Selesai 689

• Nota Akhir 691

Bibliografi 693

• Buku Umum 693

• Kamus 704

• Jurnal 704

 

• Lain-Lain 705

CODE PRODUK: 978-967-481-358-1
STOCK: 2
BERAT: 0.950kg

Penghantaran

Kami menggunakan perkhidmatan kurier terbaik seperti Pos Laju untuk membuat penghantaran pesanan buku ke seluruh negara.

Khidmat Pelanggan

Buku rosak? Salah Order? Kuantiti tidak cukup? Lain-lain masalah? Kami sedia membantu.

Pengembalian Wang

Sekiranya stok habis, atau terdapat kesalahan dalam penghantaran, kami sedia untuk mengembalikan wang anda.

© 2024 MobileBookCafe . All rights reserved